Crearea unui sistem alternativ de îngrijire și promovare a copilului talentat, aflat în situație de risc, în cadrul unui
CENTRU DE PROTECȚIE A COPILULUI TALENTAT.
Prin acest Centru se va realiza:
creștera numărului de copii beneficiari
creșterea de servicii alternative oferite prin elaborarea programelor adecvate diferitelor categorii de copii
extinderea ariei de selectare a copiilor la nivel județean
realizarea stabilității economico - financiare a fundației
finalizarea dezvoltării infrastructurii fundației (mansardarea)
amenajarea spațiilor noi cu mobilier și echipament didactic modern
atragerea de finanțări naționale și internaționale, precum și găsirea de noi surse locale de venituri