Fundația Talentum a fost fondată în anul 1992, la inițiativa unui grup format din 28 membrii fondatori, în majoritate profesori, educatori, artiști și psihologi, cu scopul descoperirii, promovării și orientării spre clasele speciale de profil a copiilor cu nevoi speciale, dar care provin din familii aflate în imposibilitatea de a le oferi sprijinul necesar. Fundația funcționează ca persoană juridică din 23 martie 1993.

Din primii ani de activitate în cadrul fundației funcționează programe pentru dezvoltarea generală a aptitudinilor la copii preșcolari și școlari, respectiv programe speciale la desen, muzică, matematică-logică, ocrotirea mediului, îndemânare, etc . Mai târziu s-a ivit necesitatea lărgirii activităților: din anul 1995 am demarat un program psihologic de dezvoltare a personalității (pentru copii cu probleme de comportament și de integrare în colectivitate) mai târziu am început un program pentru copii cu dificultăți de învățare în anul 2000 am lansat programul special ȘANSA pentru copii aflați în situație de risc, cu implicarea întregii familii în programe psihologice, contactarea cadrelor didactice ale copiilor și acordarea de sprijin social.

Datorită finanțărilor câștigate, intervenția s-a extins pe patru planuri:
-grup de sprijin pentru copii
-grup de sprijin pentru familiile lor
-servicii de asistență socială, care asigură legătura între familie, școală și Fundația Talentum.
-ajutor social - pachete cu alimente (lunar), gustare în timpul activităților, etc.

Din anul 1995 activitățile se desfășoară la sediul propriu al fundației , o casă cu grădină . în zona verde a orașului, cu 3 săli amenajate pentru activități teoretice, o sală de gimnastică și dans, un mic birou, dependințe .

Scopul activităților este recuperarea copiilor talentați, în situație de risc, prin

dezvoltarea personalității
integrarea lor în colectivitate, familie și societate
promovarea aptitudinilor și orientarea lor spre clasele de specialitate.

Obiectivele organizației :

selectarea și promovarea copiilor talentați - de vârstă preșcolară și școlară - cu aptitudini, competențe, talente deosebite, dar aflați în dificultate
susținerea psihologică a copiilor cu probleme de comportament, probleme de învățare
dezvoltarea personalității, prevenirea manifestărilor antisociale, prevenirea abandonului școlar, îngrijirea aptitudinilor deosebie a copiilor aflați în situație de risc
îmbunătățirea rezultatelor școlare
consilierea pedagogică și psihologică a părinților în problemele de educație și orientare profesională a copiilor
conlucrare cu cadrele didactice și personalul implicat în protecția copiilor din instituțiile de învățământ și de protecție a copiilor
sensibilizarea opiniei publice în legătură cu problematica copilului talentat, aflat în dificultate, de multe ori victimă a agresiunii domestice