Programjaink:
tehetségkutató és gondozó programok (rajz, zene, matematika-logika számítógép, kézügyesség, beszédkészség, mese és versmondás, színjátszás, környezeti nevelés, stb.)
általános képességfejlesztő program (lásd a tevékenységeknél)
pszihológiai programok (lásd a tevékenységeknél)

ESÉLY a családnak! ESÉLY egy erőszakmentes gyermekkornak! psziho-szociális program gyermekeknek és szülőknek

A családok szegénységének, szétesésének, lesüllyedésének az első számú kárvallottai a gyermekek, akik - gyakran igen jó képességeik ellenére - egyre gyengéb iskolai eredményeket érnek el, viselkedési zavarokkal küszködnek, elszigetelődnek, antiszociális és deviáns tevékenységek útvesztőibe sodródnak.

Támogatjuk a családok életkörülményeinek a javulását, kiegyensúlyozott, erőszakmentes családi légkör kialalkítását, ami elvezet a gyermekek iskolai teljesítményének javulásához, a személyiségbeli és tanulási problémáik orvoslásához.

Felhívjuk a társadalom figyelmét a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre, valamint

a fizikai és lelki, leplezetlen vagy burkolt erőszak,
az érzelmi visszaélések, az elhanyagolás,
agressziv nevelési módszerek életre kiható következményeire, és hogyléteznek erőszakmentes nevelési módszerek, amelyek sokkal hatékonyabbak.